Społeczna odpowiedzialność

Wrocławski pięciogwiazdkowy Hotel Radisson Blu jest zaangażowany w rozwiązywanie kwestii problemów społecznych i ochrony środowiska. Jest to bardzo istotna kwestia dla Grupy Hotelowej Rezidor - stosujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. W 2001 roku zobowiązanie to zostało umieszczone w programie zwanym Responsible Business. Program ten obowiązuje również w Hotelu Radisson Blu Wrocław. Każdy Hotel ma unikalny plan działania w Responsible Business obejmujące między innymi: kampanie społeczne, ochrona środowiska, zadowolenie pracownika oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Hotele zaangażowane są tak w lokalne działania charytatywne, jak i międzynarodowe działania grupy Rezidor - World Childhood Foundation. Misją tej fundacji jest ochrona praw dzieci oraz stworzenie lepszych warunków zycia dla słabszych, wyzyskiwanych oraz będących w zagrożeniu dzieci na całym świecie.

Radisson Blu Hotel Wrocław podkreśla i jest dumny ze swoich działań w kwestii społecznej odpowiedzialności - współpracuje on między innymi z Domem Dziecka w Kątach Wrocławskich i noclegownią dla bezdomnych.

Radisson Blu Hotel, Wroclaw – 
ul. Purkyniego 10 –  50-156 –  Wrocław –  Polska – 
Numer telefonu  +48 71 375 0000
51.11084 17.04391